© Иновативни добавки за горива и масла 2022
Иновативни добавки за горива и двигатели. Базирани на ADIOZ, изменят молекулната структура на горивота и маслата така, че процеса на горене и смазване протича по-пълно, с увеличаване на енергоотдаването при горивата и увеличаване на ресурса на двигателната част при малсата. Ефективността на използването на анамегатори на гориво е потвърдена от многобройни тестове на двигатели с вътрешно горене с анамегатори на гориво и масло. Обхватът на приложение на обогатените с добаки горива и масла е доста широк: - от автомобилни двигатели до корабни и локомотивни дизелови двигатели. Тестове за определяне на ефективността на изгаряне на твърди горива с помощта на анакларид са извършени от специалисти на OAO NPO "CKTI". Ние се занимаваме с разработване и усъвършенстване на енергоспестяващи технологии, с право наречени „Технологии на XXI век“.
ИНОВАТИВНИ ДОБАВКИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА И ДВИГАТЕЛИ
Nitro 4 -----
Най-новата разработка са „Анамегатори“ за въглеводородни горива на “ADIOZ” - за втечнен газ, бензин, дизелово гориво и мазут. “Анамегаторите” се разработват от 1991 г. През последните 30 години, на базата на много проведени тестове върху различни двигатели и различни горивни ситеми, са разработени по-нови и по-качествени “Анамегатори”. „Анамегатори“ е обобщено наименование на клас вещества, добавяни към горивата в малко количество (по-малко от 0,01% тегловни) и цялостно подобряващи горивния процес. Влиянието на анамегаторите върху процеса на горене се свежда до увеличаване на пълнотата на изгаряне на горивото, като спомагат за изгаряне на БИОдобавките в горивата. В резултат на това се увеличава производителността на полезна работа, специфичният разход на гориво и токсичността на продуктите от горенето намаляват. Учените и специалистите, създали анамегатери, успяха да оптимизират изгарянето на стандартните горива, без да променят молекулярната им структура. Предимства на използването на горивни анамегатери: - оптимизирана е пълнотата и навременността на изгаряне на горивото - намалено е съдържанието на CO, NOx, CxHy и други вредни за човека съединения в отработените газове. Приложение на маслените анамегатери: - допринася за изграждането и прецизното напасване на триещите се повърхности - осигурява намаляване на термичните, механичните и химичните натоварвания върху маслото - елиминира сухото триене, питинга, "водородната умора" на метала - намалява степента на износване на триещите се двойки - осигурява измиване на лаконагарни отлагания и последващо изключване на тяхното образуване. Тези вещества се оказаха уникални, което се потвърждава от международни патенти, "ноу-хау" за анамегатори на гориво Adizol и анамегатори на масло Ozerol. Анамегаторите са преминали щателни многократни тестове не само в предприятието на производителя, но и в много научни и промишлени организации, включително всички железници на Украйна, минни и преработвателни предприятия, много флотове, корабни компании на Украйна, Русия и други страни. Анамегаторите принадлежат към IV клас на опасност продукти, т.е. веществата са с ниска опасност, нетоксични, нямат кумулативен, резорбтивен върху кожата, алергизиращ ефект, а също така не съдържат метални и керамични компоненти.
P Z 4Nitro

Нашите продукти позволяват да се получат модификации на

въглеводородни горива и масла, които превъзхождат по своите качества

горива и смазочни материали на известни компании в света и имат

подобрени екологични свойства.

Nitro 4 -----
more than 30 years of experience
Anamegator
…повече от 30 години опит!
Модифицира въглеводородни горива и масла. Подобрява екологичните свойства.
Увеличава пробега и мощността. Подобрява екологичните свойства.
Увеличава пълнотата на усвояване на горивото,като спомага за изгаряне на БИОдобавките в горивата.
Иновативни добавки за горива и двигатели.   …. повече от 30 години опит!
КОМБИНИРАЙТЕ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДОБАВКИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
m u a B u s t e r s g e p r u f t
4nitro.eu@gmail.com
0888 929 149
© Иновативни добавки за горива и масла 2022
Nitro 4 -----

Нашите продукти позволяват да се

получат модификации на въглеводоро-

дни горива и масла, които превъзхож-

дат по своите качества горива и сма-

зочни материали на известни компании

в света и имат подобрени екологични

свойства.

Най-новата разработка са „Анамегатори“ за въглеводородни горива на “ADIOZ” - за втечнен газ, бензин, дизелово гориво и мазут. “Анамегаторите” се разработват от 1991 г. През последните 30 години, на базата на много проведени тестове върху различни двигатели и различни горивни ситеми, са разработени по-нови и по-качествени “Анамегатори”.

Влиянието на анамегаторите върху процеса

на горене се свежда до увеличаване на

пълнотата на изгаряне на горивото, като

спомагат за изгаряне на БИОдобавките в

горивата.

В резултат на това се увеличава произво-

дителността на полезна работа, специфич-

ният разход на гориво и токсичността на

продуктите от горенето намаляват.

Учените и специалистите, създали

анамегатери, успяха да оптимизират

изгарянето на стандартните горива, без да

променят молекулярната им структура.

Предимства на използването на

горивни анамегатери:

- оптимизирана е пълнотата и навремен-

ността на изгаряне на горивото

- намалено е съдържанието на CO, NOx,

CxHy и други вредни за човека съедине-

ния в отработените газове.

Приложение на маслените анамегатери

- допринася за изграждането и прецизното

напасване на триещите се повърхности

- осигурява намаляване на термичните,

механичните и химичните натоварвания

върху маслото

- елиминира сухото триене, питинга,

"водородната умора" на метала

- намалява степента на износване на

триещите се двойки

- осигурява измиване на лаконагарни

отлагания и последващо изключване на

тяхното образуване.

Тези вещества се оказаха уникални, което

се потвърждава от международни патенти,

"ноу-хау" за анамегатори на гориво Adizol

и анамегатори на масло Ozerol.

Анамегаторите са преминали щателни

многократни тестове не само в предприяти-

ето на производителя, но и в много научни

и промишлени организации, включително

всички железници на Украйна, минни и

преработвателни предприятия, много

флотове, корабни компании на Украйна,

Русия и други страни.

Анамегаторите принадлежат към IV клас на

опасност продукти, т.е. веществата са с

ниска опасност, нетоксични, нямат

кумулативен, резорбтивен върху кожата,

алергизиращ ефект, а също така не

съдържат метални и керамични компоненти.

Иновативни добавки за горива и двигатели. Базирани на ADIOZ, изменят молекулната структура на горивота и маслата така, че процеса на горене и смазване протича по-пълно, с увеличаване на енергоотдаването при горивата и увеличаване на ресурса на двигателната част при малсата. Ефективността на използването на анамегатори на гориво е потвърдена от многобройни тестове на двигатели с вътрешно горене с анамегатори на гориво и масло. Обхватът на приложение на обогатените с добаки горива и масла е доста широк: - от автомобилни двигатели до корабни и локомотивни дизелови двигатели. Тестове за определяне на ефективността на изгаряне на твърди горива с помощта на анакларид са извършени от специалисти на OAO NPO "CKTI". Ние се занимаваме с разработване и усъвършенстване на енергоспестяващи технологии, с право наречени „Технологии на XXI век“.
P Z
4Nitro
4Nitro Nitro 4 -----
more than 30 years of experience
…повече от 30 години опит!
Anamegator
КОМБИНИРАЙТЕ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДОБАВКИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Anamegator
m u a B u s t e r s g e p r u f t
ИНОВАТИВНИ ДОБАВКИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА И ДВИГАТЕЛИ